Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adres naszej strony internetowej to: http://rates.net.pl   . Kontakt do firmy Rates .tel.513 73 79 79 Zajmujemy się produkcją odzieży od ponad 30 lat.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Firma RATES przekazuje Państwu zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma RATES

Z Administratorem można kontaktować się:

e-mailem: rates1@wp.pl
telefonicznie: 513737979
Informujemy, że:

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (zamówienia) oraz utrzymania kontaktu z klientem,
z którym Firma RATES. zawarła lub zamierza zawrzeć umowę.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie lub wykonywanie umowy (zamówienia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.
Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, nr NIP.
Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia współpracy i przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe mogą być udostępnione: bankom, urzędowi skarbowemu, firmom kurierskim ,współpracującym z „RATES PRODUCENT ODZIEŻY”
w zakresie oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W sprawie przysługujących Państwu praw można kontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe jak powyżej.)